ПУТНИЧКА ТАРИФА (ПТ) - УНУТРАШЊИ САОБРАЋАЈ


ПТ Део I    - Услови превоза (од 1. јануара 2016.год.)

ПТ Део II    - Повластице (од 1. јануара 2016.год.)

ПТ Део III   - Цене на благајни (од 1. јануара 2016.год.)

ПТ Део IV  - Цене у возу (од 1. јануара 2016.год.)

ПТ Део V   - Глобалне цене (од 1. јануара 2016.год.)

ПТ Део VI  - Именик железничких станица Србије (од 1. јануара 2016.год.)

ПТ Део VII - Даљинар за превоз путника (од 1. јануара 2016.год.)