ПУТНИЧКА ТАРИФА (ПТ) - УНУТРАШЊИ САОБРАЋАЈ


ПТ Део I    - Услови превоза

ПТ Део II    - Повластице

ПТ Део III   - Цене на благајни

ПТ Део IV  - Цене у возу

ПТ Део V   - Глобалне цене

ПТ Део VI  - Именик железничких станица Србије

ПТ Део VII - Даљинар за превоз путника